vlaky stojí...
...auta jedou

Koukněte na naše nové video

Naše nové video ukazuje převážně na fotografich Jana Vondrouše současný stav železniční tratě Lovosice - Chotiměř - Dobkovičky

Petice za obnovu trati Lovosice - Teplice


dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

"za obnovu železniční tratě Lovosice- Řetenice - Teplice"

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme vládu České republiky, aby revokovala své usnesení č. 250/18 ve věci informace Ministra dopravy Dana Ťoka o finanční náročnosti zprovoznění železniční tratě Lovosice - Řetenice- Teplice poškozené třetím subjektem, tj. projektováním a výstavbou dálnice D8 prostřednictvím ŘSD a odsouhlasením, že nebude nadále rekonstruována, aby toto stanovisko změnila, neboťse jedná o zanedbatelný státní výdaj například v porovnání se zamýšleným výdaji na slevu studentů poskytovanou na dopravu a zdvořile žádáme ve prospěch znovuobnovení železniční tratě, tedy aby vláda přijala toto usnesení, neboť :

"Vláda České republiky bere na vědomí informaci o finančních výdajích nutných na obnovu železniční tratě Lovosice - Řemenice - Teplice, a ukládá ministru dopravy, aby zahájil kroky vedoucí k obnovení železniční tratě v plné její délce v co nejbližším možném termínu."

Argumenty pro:
1) Trať byla dostatečně využívána k dopravě do zaměstnání, škol a turistice.

2) Kraj a místní samospráva podporují (jak je veřejně uváděno) obnovu trati.

3) Náklady na obnovu ve výši uváděnými MD a SŽDC (cca do 2 mld.) nepředstavují takové náklady v rámci rozpočtu ČR.

4) Provoz byl ukončen díky zavinění třetího subjektu a měl by se tedy na obnově podílet.

Děkujeme.

Za petiční výbor:

Jan Vondrouš,

Anna Voříšková,

Josef Zahradník,

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.)

Podpořte nás

Stáhněte si náš petišní arch a poproste známé i připojení podpisu

Koncerty

Omrkni, kde hrajeme a přijď si nás poslechnout

18. června 2018

Styl Klub, Praha

19. června 2018

Kavárna Robusta, Plzeň

25. června 2018

Hospoda U Honzy, Brno

26. června 2018

Rockový klub, Praha